Tillverkning layouter/mönsterkort
Här ges en del tips och råd på hur man bör tänka när man skapar layouter både
på egen hand och redan skapade layouter som man kanske bör förbättra.

Det man bör tänka på i första hand när man ska tillverka ett mönsterkort är,
vad behöver man för koppartjocklek, titta gärna på vår del som visar hur mycket
ström som 35µ laminat samt 105µ laminat klarar av att leda under olika temperatur-
förhållanden. När man väl kommit fram till valet här, vilket oftast är 35µ Cu, så följer
nästa steg.

Steg två är, om man nyskapar en layout helt på egen hand, använd så mycket av ytan
som möjligt och behåll kopparytan i så stor utsträckning som möjligt då detta förbättrar
kortets livslängd och ledningsförmåga. Snåla aldrig med kopparytor på lödöar eller
ledningsbanor.

Mindre bra lösning                                                Bra lösning 
                    

När det gäller mönsterkort för högfrekvensområdet, det vill säga över 50MHz, då gäller 
andra förutsättningar. Då måste ofta hänsyn tas till ströinduktanser och strökapacitanser 
mellan ledningsbanor. 

Om man som sista steg vill skydda kopparytan när komponenterna sitter
på plats mot eventuella kortslutningar eller liknande kan man enkelt skydda detta genom
att spraya kopparsidan med någon icke ledande lackfärg, klarlack fungerar jättebra. Lägg
gärna några lager på varandra så håller slutprodukten mycket längre än helt utan skydd.
Dessutom undviker man på detta sätt skador som korrosion och liknande.

Följer man dessa mycket enkla riktlinjer så får man i slutänden en mycket hållbar och
säker lösning.

© Sebastian Berge, PCB Manufacturing 2010