Beställningar och andra villkor

1§ Beställningar
En betald beställning är att anse som godkänd av er som köpare. När betalningen är genomförd och registrerad hos oss kommer vi leverera varan från vårt lager inom två dagar eller enligt villkor som vi meddelar er per e-post. Avhämtning kan göras på någon av våra enheter efter särskild överenskommelse. Kontakta oss per e-post för mer information. Alla varor ska vara fullt betalda innan leverans/hantering av er beställning sker.

Först när betalning skett behandlas er order.

2§ Mönsterkort
Denna paragraf gäller enbart mönsterkort som beställs genom e-post till oss.
Ingen möjlighet till returer eller ersättning efter att varan lämnat vår tillverkande enhet. Detta eftersom vi utfört arbetet med underlag från er beställning. Det är ni som beställare som har ansvar inkomma med korrekt underlag och verifiera detta när vi bekräftar er beställning.

3§ Garantier
Alla komponenter och varor levereras i fullgott skick och som nya om annat ej anges på varan. För fel som inte funnits sedan tillverkningen ansvaras inte.
Skador uppkomna på grund av leverans ska påpekas till leverantören och anmälas till denna. Vi tar inget ansvar för skador uppkomna av leverantören eller tredje part.

4§ Äganderätt
PCB Manufacturing LLC äger alla varor till dess att full betalning erhållits. Vid avhämtning är endast kontant betalning möjlig.