Reparation och service av elektronik och annan teknisk utrustning

Reparation och installation av hemelektronikutrustning
Vi utför felsökning och reparation av hemelektronik som inte omfattas av tillverkningsgaranti.

Kontakta oss för en förfrågan om detta. Ange vad det är för produkt samt vad felet är så
noggrant som möjligt så återkommer vi så snart vi kan med förslag på hur vi kan hjälpa er.

Priser
Grundpris för översyn/diagnos        300kr

Prisförslag lämnas alltid vid inlämnande av produkter och ni får ett skriftligt inlämningsbevis där
detta framgår.

Vi utför även hembesök i Värmland för felsökning av större ej flyttbara enheter. Den kostnad
som debiteras för hembesök är 45 kr/mil enkelresa med utgångspunkt Deje. Avgiften är helt beroende
på produkt, fel och liknande. Kontakta oss därför för mer specifik information.

Betalning ska ske omedelbart när e-faktura skickats. Ej betald faktura påminns en gång därefter
tillkommer en årsränta på 28% samt en dröjsmålsavgift på 80 kr plus moms.

För installation av exempelvis TV, vitvaror, radio gäller en fast överenskommet pris. Detta gäller
en ren installationshjälp av utrustningen.

Normalt sett sker reparationer i våra reparationslokaler i Deje dit kund är välkommen med den
vara som ej fungerar så åtgärdar vi det hela i den mån det är möjligt. Kan vi ej återställa eller
reparera produkten utgår en mindre kostnad på 295 kr för felsökning och nedlagt arbete.

Då reparation kräver reservdelar tillkommer kostnad för dessa.

Kontakta oss för mer information om detta.

Skicka oss ett e-mail där ni redogör för vad ni önskar för hjälp så återkommer vi så snart vi kan
normalt inom 12 timmar med svar på en eventuell lösning. All e-mail konsultation är kostnadsfri.

I och med beställning av arbete anses det som ni läst och godkänt detta avtal.

Övriga lösningar vi erbjuder
Givetvis sträcker vi oss även utanför elektronikens värld och hjälper er med olika typer av drift
och underhållsrengöring av olika produkter. Detta kan vara i stort sett vad som helst.

Exempelvis, installation och driftsättning paraboler, TV antenner, rengöring av pelletsbrännare,
felsökning pelletsbrännare (i huvudsak Nibe men även andra märken).

Vad gäller dessa tjänster gäller alltid fast pris vilket presenteras innan några åtgärder vidtas.
Detta som säkerhets för er som kund till oss.

Kontakta vår kundservice genom att klicka på länken för att skicka ett e-mail till oss om detta.