Förbehåll
PCB Manufacturing ger er alltid ett pris före överenskommelse om tillverkning av ett eller flera mönsterkort. I prisuppgiften uppges om det är några villkor förenat med för denna i övrigt gäller nedanstående.

§1  Mönsterkorttillverkning
Vi tillverkar alla sorters mönsterkort. Det måste finnas en tydlig layout som ni skickar oss i godkänt format. Eagle format kan i vissa fall omarbetas av oss men det tillkommer alltid en extra avgift för detta.

Om ni har en egen layout måste det tydligt framgå vilken sida som är kopparsida så ni inte får ett spegelvänt mönsterkort.
Skalan måste vara 1:1 och formatet på Gerber filer måste vara Gerber RS-274X Scientific. Vi kan i vissa fall hjälpa er ta fram detta format om ni har layouter i annat format.

Före tillverkning granskas alla layouter och vi har en kommunikation mellan våra tekniker och er som kund angående detta om det finns eventuella problem eller frågor.

Det är viktigt ni har en specifikation på borrhål för varje enskild borrstorlek så det blir korrekt. I många fall producerar enklare elektronik CAD felaktig information och felaktiga typer av borr filer när man exporterar till Gerber.

Om kunden anser det godtagbart att tillverka mönsterkorten trots våra rekommendationer är det helt på kundens ansvar som arbetet utförs och inga garantier kan lämnas på det som påpekats av oss och ej åtgärdats av kunden före tillverkning är överenskommen. Det ligger på kundens ansvar att leverera dugliga layouter för den typ av kort som kunden vill ha tillverkade. När kunden accepterar ett besked och pris från oss skickas en e-faktura till er. När denna är betald startar tillverkningen hos oss.

I samband med betalningen erhålls ett ordernummer som är direkt knutet till tillverkningen, var god ange alltid detta i kontakt med oss. När korten är etsade granskas de optiskt av en person samt mäts så inga kortslutningar eller liknande finns. När korten passerat detta är det av oss godkänt att använda till det ni önskar. Efter denna granskning och mätning är genomförd förpackas korten i ett skyddande fodral så inga skador ska kunna ske. Vid leverans av mindre antal kort görs detta i vadderat kuvert vilket ytterligare säkerställer att korten ej skadas under leverans. Eventuella leveransskador ska omedelbart vid ankomst rapporteras. Görs detta ej anses det att ni accepterat kortet i det skick det kommit inom en 36 timmars period efter att kortet lämnat oss. Vi tar inget ansvar för vad slutanvändaren gör med korten och skador som uppkommer vid behandling av slutanvändare kan vi ej hållas ansvariga för.

§2  Design av mönsterkort/re-design
Vi kan omarbeta eller ta fram en layout från kopplingsscheman.
Det vill säga tar det 45 minuter för oss att utföra arbetet betalar ni för 45 minuter inget annat.
Denna kostnad är 495kr/nedlagd arbetstimme plus moms.

§3  Borrning
Ingår normalt sett i given offert.
 Vid genomgången slutkontroll är kortet godkänt att användas för er som slutkund. Dock tar vi inget ansvar för de skador som slutkunden orsakar på korten med ovarsam hantering eller liknande. Alla kort som lämnar vår tillverkande enhet är utförda så långt det är möjligt efter den layout som ni sänt oss.

§4  Meddelande om orsak till ändringar eller dylikt i tillverkningen
När slutkontrollen genomförts och vi hittar något att anmärka på, det kan till exempel vara att vi slipat bort koppar som ej etsats bort, så meddelas detta på ett separat papper som medföljer kortet. Dock är kortet fortfarande godkänt att användas och inga skadade kort lämnar oss eller går till leverans. Inga prisjusteringar göres i efterhand på grund av detta.

§5  Betalning
All betalning sker via Bankgiro eller banköverföring före leverans. Vi skickar en e-faktura när ni lägger er order och då väljer ni själva hur ni vill betala denna e-faktura.

§6  Returer
Mönsterkort är kundspecifika och när en layout har gått genom tillverkningen finns ingen möjlighet reklamera eller returnera dessa.
Returer av andra produkter godkänns enbart efter att ett RMA nummer erhållits av oss före returer skickas. Returer skickade innan kunden erhållit detta anses som en förverkad beställning och ingen åtgärd vidtas. Återbetalning sker under inga omständigheter då det framgår av ovan gällande villkor.

§7  Garanti
Garanti gäller enbart på färdiga produkter som levereras från vår hemelektronikshop.
På datorkomponenter som måste monteras innanför datorns yttre skal garanteras att produkten fungerar när den lämnar oss, däremot ingen garanti efter att förpackningen är bruten oavsett övriga villkor.
Är arbetet utfört av oss gäller sedvanliga garantier under 12 månader om inget annat meddelats skriftligen. 

§8  Kundens skyldighet
Kunden ska vara införstådd med dessa villkor innan en slutgiltig beställning göres och vara medveten om dess följder.

§9  Vår policy
Normalt sett går det att göra avvikelser från ovanstående före det att tillverkningen startat och då ska detta vara överenskommit mellan båda parter. Eventuella anmärkningar meddelas under tillverkningens gång per e-mail eller telefon så ni som slutkund alltid vet status på ert kort. Normalt sett kasseras kort som anses misslyckade och nya tillverkas utan extra kostnad om felet beror på någon händelse hos oss. 

Avsägande av uppdrag
Då vi av olika anledningar inte kan tillverka ett redan betalt mönsterkort återbetalas kostnaden för detta Avsägning kan ske av olika skäl även efter påbörjad tillverkning.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta vår kundservice som enbart svarar på e-mail, klicka på "Kontakta kundservice" nedan för att skicka oss en fråga per e-mail.

§10 Leveranskostnader
Normalt sett innehåller alla våra fakturor leveranskostnader och uppgifter kring detta. Önskar kunden ha försändelsen för REK tillkommer kostnad för detta. Vi skickar inte ut mot Postförskott. Vid beställning av lösa komponenter eller produkter tillkommen en administrationsavgift på 15 SEK som ska vara specificerad på e-fakturan ni får. Betalning mot faktura sker i nuläget aldrig för kund.

Kontakta kundservice

© PCB Manufacturing