Åskskydd

       Skydda telefonledningen mot åska 
                           
För att skydda telefonlinjen i er fastighet mot åsknedslag och överspänningar monterar man ett 
gasurladdningsrör rakt över inkommande telefonlinjen. 

Ju närmare huvudledningen in i fastigheten man monterar denna desto bättre skydd. Där man inte kommer
åt direkt inkommande ledningar så placeras skyddet alltid i första jacket eller ännu bättre direkt på inkommande
ledning.

På bilden ovan visas ett gasurladdningsrör från EPCOS som är till för just detta ändamål.


Vi på PCB Manufacturing monterar dessa skydd och ser till att det är korrekt inkopplat på er telefonlinje
och på detta sätt skyddas telefonerna och all utrustning som är kopplade till telejacken i huset.

Kostnaden för att utföra detta arbete är 400kr inklusive allt arbete. Reskostnader kan tillkomma.
Kontakta oss för mer information om detta.

       Skydda elektronik i hemmet mot åska
         

För att skydda elektronisk utrustning i en bostad monteras varistorer över inkommande säkringar i fastigheten. Detta ger
ett mycket gott skydd vid överspänningar.
Varistorer är av den art att de hanterar överspänningar som bildas i nätet vid blixtnedslag väldigt många gånger och inte
bara vid ett nedslag.

 Livslängden på en varistor är ett antal tusen överslag på nätet.
Dessa ska monteras mellan alla faser. Finns det tre sådana i fastigheten ska dessa varistorer monteras mellan
1 och 2, mellan 2 och 3 samt mellan 1 och 3. Då är man mycket väl skyddad vid alla former av överspänningar.
Varistorns minsta värde ska vara 510V, våra är på 550V.

Det finns dock inget 100% skydd mot åska, och i synnerhet inget garanterat skydd vid direktnedslag.
Dock är det idag standard i nybyggda fastigheter med detta skydd som är ett billigt och mycket pålitligt skydd så länge det
är rätt monterat.

Vid åska rekommenderas det dock alltid att man drar ut sladdar ur elkontakter, det är den enda 100% garantin att allt klarar
sig från nedslag och överspänningar.

Varistorerna ska monteras av behörig elektriker. Varistorerna vi säljer kommer med 30 cm anslutningskabel monterat (obs, inte
synlig på bilden), denna kapas till i rätt längd vid montering.
Priset för dessa är vid detta tryck (juli 2014) 65 kronor styck.

Telefontid normalt sett 09:00 - 17:00   
070 - 333 67 34

Går också bra att skicka e-mail genom att klicka här

Till huvudsidan klicka här