Nödbelysning med hjälp av SuperCAP

I en typisk nödbelysning är kravet att ljuset ska lysa en timme efter ett strömavbrott.
Med hjälp av SuperCAP kan man utan problem få nödbelysningen att lysa 13 timmar med en enkel lösning.

Måtten på dessa två seriekopplade SuperCAP är 36 x 63mm. Uppladdade ger de således 5,4V. Vid seriekoppling av fem SuperCAP med samma modul får man en energikälla på 13,5V, fullt duglig att driva normala 12V nödbelysningssystem många gånger längre än med traditionell drift.

Vi har skapat en enkel prototyp (se ovan) bestående av två seriekopplade 400F SuperCAP samt en step-up converter som ger en konstant spänning för lysdioderna under mycket lång tid.

Vid egna drifttester av just denna kombination har vi haft en konstant lysande belysning i drygt 13 timmar!

Idag används inte denna möjlighet tyvärr men vi arbetar med att få igång olika projekt där SuperCAP används i betydligt större utsträckning i alla typer av lokaler eller fordon där nödbelysning enligt lag måste finnas.

Typexempel på detta är bussar, tunnlar, tåg, flygplan, lastbilar etc. Det finns ingen gräns på hur detta kan användas!

Fördelen med det hela är att det är en miljövänlig produkt. Det finns inga farliga kemikalier inblandade överhuvudtaget!

Denna modul kan utan problem laddas upp över 500 000 gånger!
På detta sätt är en sådan modul efter installation underhållsfri väldigt länge till skillnad från andra typer av batteri backuper vilket är det vanligaste idag.
Batteri backuper måste bytas ut och underhållas under hela livstiden och håller för 500 - 2000 cykler.

SuperCAP modulen behöver installeras en gång och är sedan helt underhållsfri under drygt 500 000 strömavbrott utan behov av tillsyn!

© PCB Manufacturing