Föredrag

Föredrag
       
Jag håller även föredrag framförallt inom nedanstående områden. För mer information klicka här för att skicka ett e-mail.
Riktar mig främst till företag och organisationer, skolpersonal och intressegrupper (även mindre antal personer) som kan
köpa dessa tjänster.
Lokaler tillhandahåller ni som är intresserade med, på uppdrag kan jag ordna detta mot tillägg.

Nedan följer olika föredrag och utbildningar jag håller samt ungefärlig tidsåtgång, detta kan kundanpassas också.
Prisuppgifter se längst ned på denna sida.

Sociala medium, positivt eller negativt?
Tar upp ämnen som Facebook, Twitter och föredrar vad det innebär när man presenterar material. Även utdrag ur alla
användarvillkor som ingen tänker på.
Tidsåtgång    2 - 3 timmar

Föräldra-/vuxenutbildning om hur barn/ungdomar bemöts på Internet
Ger er en bild av hur verkligheten ser ut för barn och ungdomar på nätet idag. Vad händer på de olika sidorna de besöker?
Hur fungerar nätet och hur används det av fel personer? Vad finns det för risker och fördelar? Vad kan det få för konsekvenser?
Demonstration av hur livet går till och hur viktigt det är med kommunikation hemma om nätanvändandet.
Tidsåtgång    2 - 3 timmar

Föräldrakontrollen i Windows 7
Beskriver hur man använder/kan använda denna funktion för att skydda barn från olämpliga händelser i IT världen.
Går in i djupet på hur man använder verktyget.
Tidsåtgång    3 - 4 timmar

Att tänka på vad gäller säkerhet på datorer i hemmiljö
Tar upp saker som är viktiga att veta och demonstrationer på hur man går till väga för att ha ett problemfritt datorsystem.
Både enkla användartips på hur man använder Windows olika system och säkerhet.
Tidsåtgång    2 - 3 timmar

IT, vad innebär detta, vad händer med material på Internet?
Tar upp begreppet IT, lättare beskrivning vad det innebär och hur det fungerar. Hur saker och ting som publiceras eller hur
loggas på hemsidor man besöker och liknande. Nog den föreläsningen som kommer ge många mycket att tänka på.
Tidsåtgång    2 - 3 timmar

Säkerhet och användande av IT system i arbetsmiljö
Tar upp säkerhet, sociala medier, laglig rätt enligt arbetsrättsliga förhållanden, hur administrationen av IT system bör
fungera på en arbetsplats.
Tidsåtgång    3 - 5 timmar
 

Utbildningar
Rena utbildningar har jag också möjlighet hålla. Då får man lära sig allt från grunden till lite mer avancerade saker om man så vill.
Dessa kan dock förläggas på flera dagar då det är mycket information man får med sig.

Windows 7
Hur fungerar detta? Är det säkert? Vad är fördelarna? Vad betyder 64-bit? Föräldrakontroll?
Kort men gott, man får reda på allt värt att veta om systemet och hur man använder det mest optimalt. Även lite säkerhet inblandat
här givetvis, för datorer och säkerhet hör ihop.

Tidsåtgång    3 - 20 timmar, valfritt hur omfattande man vill ha det.

Office paketet (Microsoft)
Omfattande utbildning vilket program som används bäst och hur man använder det hela. Här ingår mycket frågor från deltagare
själva då man får mycket frågor och svar utöver hur programmen fungerar och interagerar, samarbetar med varandra.
3 timmar och uppåt beroende på hur omfattande man vill ha det.

Generell dator användning
Vad behöver jag för dator? Minne? Processor? Hjälp vad är en dator idag, varför olika priser för till synes samma produkt? Hur
bygger jag nätverk hemma? Flera datorer men bara en skrivare? Internetfunktion trådlöst eller sladd, vad innebär det? Hålla
ordning på systemet och undvika krascher av system.
Tidsåtgång    3 - 5 timmar

Priser
Kortare seminarium som specificerat ovan, 4000kr plus moms
Heldag, 8000kr plus moms

Eventuella utgifter för resor och extra utgifter tillkommer och debiteras kunden.

© InfoTechSec LLC